MELO_Stan
Zwraca stan licznika indywidualnego (moduł Media)

Składnia

MELO_Stan(parParametry)

Parametry

parParametry

Określenie licznika:
ZAS/TYP/NRL - identyfikator zasobu, typ licznika, numer licznika
MEL - identyfikator licznika
ID - identyfikator odczytu
Określenie daty:
DATA - data clarionowa do włącznie
Opcjonalne:
RET - włączenie tego parametru zmienia wynik w paramString z wartościami: STAN, KOREKTA, CZYKOREKTA, STANRAW, DATA, ID, METODA, OPIS, JM, POCZATKOWY

zwraca

Stan licznika na zadany dzień

Opis

Funkcja zwraca stan licznika.


Przykłady

MELO_Stan('MEL='&MEL:ID_LICZNIKI&'|DATA='&DATE(12,31,2000))
=> 12.34

Zobacz również:

-