MELZO_Korekta
Zwraca korektę licznika zbiorczego (moduł Media)

Składnia

MELZO_Korekta(parParametry)

Parametry

parParametry

Określenie licznika:
WEZ/NRL - identyfikator węzła, numer licznika
MELZ - identyfikator licznika
Określenie okresu:
DATAOD, DATADO - data clarionowa od-do włącznie

zwraca

Suma korekt z zadanego okresu

Opis

Funkcja zwraca sumę korekt zadanego licznika zbiorczego.


Przykłady

MELZO_Korekta('MELZ='&MELZ:ID_MELZ&'|DATAOD='&DATE(1,1,2000)&'|DATADO='&DATE(12,31,2000))
=> 12.34

Zobacz również:

-