MELO_LiczbaOdczytow
Zwraca liczbę odczytów liczników dla zadanych warunków (moduł Media)

Składnia

MELO_LiczbaOdczytow(parZas,parTyp,parDataOd,parDataDo,parFltMEL,parFltMELO)

Parametry

parZas

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ licznika lub typy dzielone znakiem "|"

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do, w którym licznik musi być aktywny (instalacja, demontaż)

parFltMEL

Warunek evaluate na rekord licznika.

parFltMELO

Warunek evaluate na rekord odczytu licznika.

zwraca

Liczba odczytów

Opis

Funkcja służy do zliczania odczytów liczników w zasobie. Funkcja działa dużo szybciej, jeżeli nie podaje się warunków parFltMEL, parFltMELO.


Przykłady

MELO_LiczbaOdczytow(ZAS:ID_ZAS,'ZW|CW',0,99999,'','')
=> 123

Zobacz również:

-