MELO_Korekta
Zwraca korektę licznika indywidualnego (moduł Media)

Składnia

MELO_Korekta(parParametry)

Parametry

parParametry

Określenie licznika:
ZAS/TYP/NRL - identyfikator zasobu, typ licznika, numer licznika
MEL - identyfikator licznika
Określenie okresu:
DATAOD, DATADO - data clarionowa od-do włącznie

zwraca

Suma korekt z zadanego okresu

Opis

Funkcja zwraca sumę korekt zadanego licznika.


Przykłady

MELO_Korekta('MEL='&MEL:ID_LICZNIKI&'|DATAOD='&DATE(1,1,2000)&'|DATADO='&DATE(12,31,2000))
=> 12.34

Zobacz również:

-