LiczWezelRozli
Suma wybranego pola pozycji rozliczeń medialnego na węźle (moduł Media)

Składnia

LiczWezelRozli(parWEZ,parCo,parJakaData,parDataOd,parDataDo,parP1,parP2)

Parametry

parWEZ

Identyfikator węzła

parCo

Typy pozycji i numery składników:

N - rozliczenia, S - straty, Z - zaliczki

[#] - numer składnika

Przykładowo - tylko rozliczenia i straty, składniki nr 1, 4, 13:

NS[1][4][13]

parJakaData

0 - wg daty dokumentu

1 - wg daty paczki

parDataOd, parDataDo

Zakres dat, w jakich musi zawierać się data dokumentu/paczki

parP1, parP2

zarezerwowane

zwraca

Suma pola BRUTTO pasujących pozycji rozliczenia

Opis

Funkcja zwraca sumę pola brutto z wybranych pozycji rozliczenia medialnego.


Przykłady

LiczWezelRozli(MEW:IDWezla,'NS[1][4][13]',0,DATE(1,1,2018),DATE(1,31,2018),'','')
=> 12345.67

Zobacz również:

MEROZ_Stan