MEROZ_Stan
Suma wybranego pola pozycji rozliczenia medialnego (moduł Media)

Składnia

MEROZ_Stan(parMER,parCo)

Parametry

parMER

Identyfikator dokumentu medialnego

parCo

Typy pozycji i numery składników:

N - rozliczenia, S - straty, Z - zaliczki

[#] - numer składnika

Przykładowo - tylko rozliczenia i straty, składniki nr 1, 4, 13:

NS[1][4][13]

zwraca

Suma pola BRUTTO pasujących pozycji rozliczenia

Opis

Funkcja zwraca sumę pola brutto z wybranych pozycji rozliczenia medialnego.


Przykłady

MEROZ_Stan(MER:ID_MEROZ,'NS[1][4][13]')
=> 123.45

Zobacz również:

-