LiczbaRozliczenKarty
Dla zadanej karty czynszowej zlicza liczbę rozliczeń w okresie (moduł Media)

Składnia

LiczbaRozliczenKarty(parIdKarty,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parIdKarty

Identyfikator karty czynszowej

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

zwraca

Liczba rozliczeń

Opis

Funkcja służy do zliczania rozliczeń wybranej karty.


Przykłady

LiczbaRozliczenKarty(KAR:ID_KART,0,99999)
=> 12

Zobacz również:

-