Korespondencja seryjna
Windykacje ( Korespondencja windykacyjna )


Wprowadzenie


Okno służy do seryjnego drukowania upomnień (pisma) na podstawie wystawionych dokumentów korespondencji windykacyjnej. Wydrukowi może towarzyszyć również wygenerowanie paczki obciążającej kosztami upomnienia w lokalnych dokumentach czynszowych operatora, które mogą być następnie przeniesione do dokumentów głównych za pomocą funkcji zarządzania dokumentami lokalnymi w module Czynsze.


Opis elementów okna1. Szablon pisma. Należy wybrać odpowiednie pismo ze słownika pism.


2. Ustawienia wydruku. Możliwość określenia wielkości czcionki oraz liczby kopii każdego pisma.


3. Każde wezwanie od nowej strony. Powoduje drukowanie kolejnych pism na osobnych stronach.


4. Paczka kosztów upomnienia. Powoduje utworzenie w lokalnych dokumentach czynszowych paczki obciążeniowej z kosztami upomnienia. Koszty upomnienia ustalane są na podstawie wartości kosztu w korespondencji windykacyjnej.


5. [Drukuj]. Powoduje wykonanie operacji drukowania upomnień.Jeżeli wybrano opcję tworzenia paczki (4), to po udanej operacji drukowania dokumentów program przechodzi do okna generowania paczki kosztów upomnienia:1. Ustawienia paczki i dokumentów. Należy określić typ dokumentu, konto czynszowe, nazwę paczki, opis dokumentu oraz datę dokumentu i płatności.


2. Pozycja naliczeniowa. Opcjonalnie można dodać do dokumentów pozycje naliczeniowe na tą samą kwotę dla wybranego składnika czynszowego.


3. Podgląd paczki. Podgląd generowanych dokumentów - karta, kontrahent, kwota obciążenia.


4. [Wykonaj]. Zapisuje paczkę w dokumentach lokalnych modułu Czynsze.