Wystawianie upomnień
Windykacje ( Korespondencja windykacyjna )


Wprowadzenie


Okno służy do seryjnego wystawiania upomnień. Fakt wystawienia upomnienia jest odnotowywany w korespondencji windykacyjnej. Wygenerowane upomnienia można wydrukować. Wydrukowi może towarzyszyć również wygenerowanie paczki obciążającej kosztami upomnienia w lokalnych dokumentach czynszowych operatora, które mogą być następnie przeniesione do dokumentów głównych za pomocą funkcji zarządzania dokumentami lokalnymi w module Czynsze.


Opis elementów okna1. Data wystawienia upomnień. Data, z jaką wystawione będą dokumenty.


2. Koszty upomnienia. Koszt wystosowania upomnienia, np. koszt wysyłki jednego listu poleconego.


3. Typ wezwania. Należy określić, czy wystawiane dokumenty będą upomnieniami (UPO), wezwaniami do zapłaty (WDZ) czy wezwaniami ostatecznymi przedsądowymi (WOP).


4. Potwierdzenie. Należy określić, czy dokument nie wymaga lub wymaga potwierdzenia.


5. Lista upominanych kontrahentów. Lista wraz z adresami i kwotami upomnienia.


6. [Wystaw]. Powoduje wykonanie operacji wystawienia upomnień.Po udanej operacji wystawienia dokumentów program pyta, czy od razu wydrukować odpowiednie pisma.