Przeksięgowanie zadłużeniaW tym rozdziale opisane zostały czynności które należy przeprowadzić aby przeksięgować zaległość i jednocześnie założyć sprawę windykacyjną.

Przed pierwszymi operacjami księgowymi należy odpowiednio skonfigurować konta czynszowe


1. Ustawienia

W przykładzie przyjęto założenie że konto 20400 jest kontem podstawowym a sprawy związane z prowadzoną sprawą windykacyjną będą rejestrowane na koncie 20410. Aby ułatwić przeksięgowania należy w słowniku kont czynszowych zdefiniować konto 20400 w taki sposób aby wskazać konto dla spraw windykacyjnych:

oraz konto 20410, w tym przypadku definiujemy konto jako rozrachunkowe:
2. Praca w module windykacja


Posiadając informację o osobie zadłużonej  wybieramy przycisk "Wg kart" na pasku narzędzi, odszukujemy dłużnika i wywołujemy funkcję "Załóż sprawę" znajdującą się w prawej części okna przeglądu.
Program wyświetli aktualne zadłużenie wybranej osoby i zaproponuje przeksięgowanie pełnego zadłużenia, operator musi zdecydować poprzez podwójne klikniecie ,które konta będą przeksięgowane, może też zmienić kwotę używając przycisku popraw.
Poza częstą finansową należy określić czy zakładamy nową sprawę windykacyjną czy przeksięgowanie dotyczy wcześniej rozpoczętej i już istniejącej w systemie sprawy.
May również możliwość wskazania czy dokumenty mają zostać dopisane do istniejącej niezaksięgowanej paczki czynszowej  o ile taka wcześniej została założona czy program na założyć nową paczkę. Decydujemy również czy paczka ma od razu zostać zaksięgowana.
Po ustawieniu wszystkich niezbędnych elementów wybieramy przycisk OK, następuje proces przetwarzania i otrzymujemy pytanie czy chcemy do zakładanej sprawy dodać dodatkowe koszty związane z prowadzeniem procesu windykacji takie jak:


koszty korespondencji, koszty zastępstwa procesowego, zwrot kosztów za klauzulę wykonalności it...
Decyzja pozytywna przenosi nas do okna w którym dodatkowe koszty można przypisać.

Należy wskazać paczkę, i poprzez dopisz dodać pozycje kosztowe, wskazując konto księgowe, typ pozycji, typ dokumentu i kwotę.

Po zakończeniu tych czynności program zapyta czy chcemy przejść do przeglądu i edycji powstałej sprawy windykacyjnej.

W początkowej fazie sprawa ma charakter wewnętrzny, następnie w miarę uzupełniania informacji umieszczona zostanie we właściwej kategorii ( wewnętrzne, sądowe, komornicze)

Skutkiem naszych działań jest paczka z dokumentami w programie czynsze. aby cały proces dobiegł końca paczka musi zostać zaksięgowana.W programie czynsze na karcie obok numeru pojawia się przycisk informujący o istniejących sprawach windykacyjnych, po jego naciśnięciu przechodzimy do rejestru spraw dla wybranej osoby.

Sprawy windykacyjne są prowadzone jako rozrachunki stan ich spłaty możemy śledzić również w funkcji inne rozrachunki.

W tym oknie uzyskujemy informacje o każdej ze spraw z podziałem na konta księgowe ( należność odsetki, koszty ) mamy dostęp do historii wpłat , które na etapie księgowania muszą być zaklasyfikowane do właściwej sprawy.