KomunikatySystem umożliwia umieszczanie informacji i komunikatów, które zostaną wyświetlone w przeglądarce internetowej po zalogowaniu się mieszkańca do swojej indywidualnej kartoteki.

Funkcja dostępna jest w module Nadzorca oraz Sekretariat  W module sekretariat funkcja dostępna jest w Menu głównym ->Przegląd-> Komunikaty AdaNet/AdaWEb

Wyświetlona lista prezentuje zamieszczone komunikaty. Aby Wprowadzić kolejny wybieramy przycisk DOPISZ znajdujący się po prawej stronie okna.

W oknie edycyjnym umieszczamy tytuł i treść komunikatu, określamy datę planowanej publikacji oraz datę zakończenia.

Gdy nie określimy daty zakończenia komunikat będzie wyświetlany bezterminowo.Kolejnym krokiem jest określenie grupy docelowej, do której ma trafić nasz komunikat.

Wybierając przycisk dopisz możemy wskazać Administrację ( spółdzielnie, wspólnotę ), Obiekty (dowolne budynki)

Zasoby ( pojedyncze mieszkania )
Tak przygotowany komunikat będzie wyświetlany na pierwszej planszy przeglądarki po zalogowaniu się mieszkańca do indywidualnej kartoteki w systemie AdaNet lub AdaWeb.

Aby zakończyć publikację wystarczy podać datę zakończenia lub skasować wprowadzony zapis.