AdaNet to aplikacja internetowa do obsługi internetowej mieszkańców