KAR_FiltrDoreczyciele
Filtrowanie kart czynszowych na podstawie doręczycieli adresów korespondencyjnych

Składnia

KAR_FiltrDoreczyciele(parIDKarty,parDoreczyciele,parOdwrocony)

Parametry

parIDKth

Identyfikator karty czynszowej

parDoreczyciele

Nazwy doręczycieli dzielone średnikami,

<BRAK> - oznacza adres bez wybranego doręczyciela.

parOdwrocony

0 - filtr "tylko wybrani doręczyciele"

1 - filtr "tylko doręczyciele nie wymienieni w liście"

zwraca

0 - karta nie pasuje,

1 - karta pasuje.

Opis

Funkcja służy do filtrowana kart czynszowych na podstawie doręczycieli adresu korespondencyjnego. Jeżeli karta nie posiada pasujących adresów korespondencyjnych, to sprawdzane są adresy kontrahenta karty.


Przykłady

KAR_FiltrDoreczyciele(KAR:ID_KART,'Poczta Polska;InPost',0)
=> 0

Zobacz również:

-