KAR_DajID_ZAS
Zwraca ID zasobu dla zadanej karty (moduł Czynsze)

Składnia

KAR_DajID_ZAS(parKAR)

Parametry

parKAR

Identyfikator karty czynszowej.

zwraca

Id zasobu karty

Opis

Funkcja służy do konwersji identyfikatora (numeru) karty czynszowej na identyfikator zasobu.


Przykłady

KAR_DajID_ZAS(KAR:ID_KART)
=> 1234

Zobacz również:

-