KAR_FiltrEmail
Filtrowanie kart na podstawie posiadania adresu Email

Składnia

KAR_FiltrEmail(parIDKarty,parCzyEmail)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty czynszowej

parPole

0 wszystkie,

1 tylko posiadający email,

2 tylko nie posiadający email'a.

zwraca

0 - karta nie pasuje,

1 - karta pasuje.

Opis

Funkcja służy do filtrowana kart na podstawie posiadania adresu email. W przypadku, gdy karta nie ma zdefiniowanych adresów email, sprawdzane są adresy kontrahenta danej karty.


Przykłady

KAR_FiltrEmail(KAR:ID_KART,1)
=> 0

Zobacz również:

-