GTU_Funkcja
Zadania związane z klasyfikacją GTU w JPK V7x (moduł FK)

Składnia

GTU_Funkcja(parParametry)

parParametry

DATA

Data, na którą pytamy o GTU.

Domyślnie GLO:DataAkt.

CO

OPIS - zamiana GTU na opis tekstowy

LISTA - lista dostępnych GTU w formie fromString (tag - nazwa, np. GTU_01 - ...)

POPUP - menu popup, zwraca nr GTU lub pusty ciąg znaków

SLOWNIK - okno wyboru GTU, zwraca GTU lub pusty ciąg znaków

FROMSTRING - lista dostępnych numerów GTU w formie fromString (tylko numery, np. 1|2|3...)

GTU

Opcja w przypadku CO=OPIS lub CO=SLOWNIK

OPIS - określa nr GTU, którego opis ma być zwrócony

SLOWNIK - określa domyślnie zaznaczone GTU

MULTI

Opcja w przypadku CO=SLOWNIK

Powoduje możliwość zaznaczenia kilku pozycji.
W wyniku fromstring numerów GTU.

zwraca

Wynik zależny od wybranych opcji

Opis

Funkcja służy do wykonywania zadań związanych z klasyfikacją GTU plików urzędowych JPK V7x.


Przykłady

GTU_Funkcja('CO=POPUP')
=> '1'

Zobacz również:

-