KOSZTY_Budynek
Wylicza koszty dla zadanego budynku (moduł FK)

Składnia

KOSZTY_Budynek(parOb,parDataOd,parDataDo,parParametry,parZaawansowane)

Parametry

parOb

Identyfikator (lub kod) obiektu

parDataOd, parDataDo

Przedział dat od-do (do filtra faktur)

parParametry

Wszystkie parametry opcjonalne:

KONTOSYN - konto syntetyczne

RDZ - id rodzaju działalności

KOSZT - id kosztu

SUBKOSZT - id subkosztu

NVBI - domyślnie B, N|V|B|I - odpowiednio netto, VAT, brutto, ilość

parZaawansowane

Filtr zaawansowany

zwraca

Wartość struktury.

Opis

Funkcja służy do wyliczania kosztów na budynku w zadanego przedziału dat. Opcjonalnie można wybrać pozycje o określonym koncie syntetycznym, rodzaju działalności, koszcie i subkoszcie. Domyślnie zwracana jest suma brutto, ale można wybrać również netto, VAT lub ilość.


Przykłady

KOSZTY_Budynek(OB:ID_OB,GLO:DataAkt,99999,'RDZ=1|NVBI=N','')
=> '11.59'

Zobacz również:

-