GetIdUid
Wielofunkcyjna -  przetwarzanie numerów pól deklaracji podatkowych (moduł FK)

Składnia

GetIdUid(parCo,parParametr)

Parametry

parCo

Co ma zwrócić funkcja: UID, ID_DEKL, WERSJA, ROK

parParametr

Parametr działania (paramString)

ID_DEKL - identyfikator deklaracji

DEKLARACJA - domyślnie VAT-7

POLE - pole deklaracji

WERSJA - wersja deklaracji

UID - unikalny identyfikator pola współdzielony w kolejnych wersjach deklaracji

zwraca

IDDeklaracji, UID lub 0 gdy nie znaleziono

Opis

Funkcja do przetwarzania numerów pól deklaracji podatkowych. Do otrzymania Id_Dekl konieczne jest UID i Wersja (Deklaracja można być pominięta i zostanie nadana VAT-7). Do otrzymania UID trzeba podać: a) Id_dekl b) Wersję i pole. Do otrzymania wersji deklaracji VAT-7 - CO=WERSJA, param: DATA=data (lub niezalecane ROK=rok). Do otrzymania roku wpisujemy CO=ROK, param: WERSJA=wersja(10,11,12).


Przykłady

GetIdUid('UID','ID_DEKL=1')
=> '10'

Zobacz również:

-