FuncSrednieZuzycie_Zasobu
Funkcja wyliczająca średnie zużycie na zasobie z uwzględnieniem podliczników (moduł Media)

Składnia

FuncSrednieZuzycie_Zasobu(parIdZasobu,parTyp,parDataOd,parDataDo,parCykl,parSzcz,parFltMEL,parFltMELO)

Parametry

parIdZasobu

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ mediów

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parCykl

R - na rok, K - na kwartał, M - na miesiąc, D - na dzień, inna wartość liczbowa - na zadaną liczbę dni

parSzcz

0 - uproszczone - od odczytu do odczytu

1 - szczegółowe - interpolowane z czterech kolejnych odczytów

parFltMEL, parFltMELO

Filtr zaawansowany liczników i odczytów liczników

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca średnie zużycie na wybranym zasobie na podstawie odczytów liczników.


Przykłady

FuncSrednieZuzycie_Zasobu(ZAS:ID_ZAS,'ZW',DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),'D',0,'','')
=> 12.3456

Zobacz również:

-