FuncIlosc_RozliczenieWezel
Funkcja zwraca sumę wartości wybranego pola rozliczeniowego (moduł Media)

Składnia

FuncIlosc_RozliczenieWezel(parPole,parWezel,parDataOd,parDataDo,parFiltrMERP,parFiltrZAS)

Parametry

parPole

Pole lub wyrażenie do ewaluowania dla każdej pozycji rozliczeniowej

parOb

Identyfikator węzła

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parFiltrMERP

Filtr zaawansowany pozycji rozliczeń medialnych

parFiltrZAS

Filtr zasobów

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca sumę wartości wybranego pola rozliczeniowego w zadanym okresie z pozycji rozliczeń medialnych dotyczących wskazanego węzła. Filtr pozycji dotyczy pozycji rozliczeń, nagłówków oraz składników medialnych. Filtr zasobów pozwala filtrować zasoby z wybranego węzła. Funkcja wywołuje dla każdego zasobu podfunkcję FuncIlosc_RozliczenieZasob.


Przykłady

FuncIlosc_RozliczenieWezel('MERP:Ilosc',MEW:IDWezla,DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),'','')
=> 123.4567

Zobacz również:

-