FZuzycie_Karty
Funkcja wyliczająca zużycie karty z uwzględnieniem podliczników (moduł Media)

Składnia

FZuzycie_Karty(parIdKarty,parTyp,parDataOd,parDataDo,parSzcz,parFltMEL,parFltMELO)

Parametry

parIdKarty

Identyfikator karty czynszowej

parTyp

Typ mediów

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parSzcz

0 - uproszczone - od odczytu do odczytu

1 - szczegółowe - interpolowane z czterech kolejnych odczytów

parFltMEL, parFltMELO

Filtr zaawansowany liczników i odczytów liczników

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca zużycie wybranej karty.


Przykłady

FZuzycie_Karty(KAR:ID_KART,'ZW',DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),0,'','')
=> 123.4567

Zobacz również:

-