FormatujKontoBank
Formatowanie konta bankowego

Składnia

FormatujKontoBank(parKonto)

Parametry

parKonto

Numer IBAN do sformatowania

zwraca

Sformatowany numer konta bankowego.

Opis

Funkcja służy do formatowania konta bankowego. Można podać konto z dwuliterowym kodem kraju lub bez, liczba cyfr - maksymalnie 26.


Przykłady

FormatujKontoBank('PL00123412340000000012345678')
=> 'PL  00  1234 1234  0000 0000 1234 5678'

Zobacz również:

-