FormatujKod
Formatowanie kodu zasobu

Składnia

FormatujKod(parKodZasobu)

Parametry

parKodZasobu

Kod zasobu do sformatowania.

zwraca

Sformatowany kod zasobu.

Opis

Funkcja służy do formatowania kodu zasobu celem prezentacji wizualnej. Kod zasobu w postaci sformatowanej jest łatwiejszy do czytania i rozumienia. Kod niesformatowany stanowi ciąg znaków - subkodów kolejno osiedla, obiektu i zasobu. Formatowanie polega na rozdzieleniu subkodów separatorem w postaci myślnika. Przykładowo ciąg "01001001" może być sformatowany do "01-001-001".


Przykłady

FormatujKod(ZAS:Kod)

Zobacz również:

-