Formatuj
Formatowanie zadanym łańcuchem formatującym

Składnia

Formatuj(parWartość,parFormat)

Parametry

parWartość

Wartość do sformatowania.

parFormat

Łańcuch formatujący (picture).

zwraca

Sformatowany ciąg znaków.

Opis

Funkcja służy do formatowania wartości zadanym łańcuchem formatującym. Jako łańcuch formatujący można podać dowolny standardowy łańcuch formatujący lub dodatkowo łańcuch maski znaków "@O???...O", gdzie "@O" rozpoczyna łańcuch, kolejne "O" kończy, natomiast pomiędzy wstawia się znak "?" lub "S" zamieniany na kolejny znak formatowanej danej oraz dowolny inny znak (poza wymienionymi wyżej) przepisywany bez zmian.


Przykłady

Formatuj('01012010','@O??.??.????r.O')
=> 01.01.2010r.

Zobacz również:

-