FKREJS_Symbol
Formatowanie numeru dokumentu (moduł FK)

Składnia

FKREJS_Symbol(parREJS)

Parametry

parREJS

Id dokumentu rejestru VAT.

zwraca

Sformatowany numer

Opis

Funkcja zwraca sformatowany numer dokumentu rejestru VAT w FK. Domyślnie symbol składany jest wg schematu TYP-NR/ROK. Można wprowadzić alternatywne wyrażenie dla danej admg w parametrach administracji.


Przykłady

FKREJS_Symbol(REJS:ID_REJS)
=> 'FV-012345/2017'

Zobacz również:

FKRejs_NrDok