FKREJS_NrDok
Formatowanie domyślne numeru dokumentu (moduł FK)

Składnia

FKREJS_NrDok(parREJS)

Parametry

parREJS

Id dokumentu rejestru VAT.

zwraca

Sformatowany numer

Opis

Funkcja zwraca sformatowany domyślnie numer dokumentu rejestru VAT w FK. Domyślnie symbol składany jest wg schematu TYP-NR/ROK.


Przykłady

FKREJS_NrDok(REJS:ID_REJS)
=> 'FV-012345/2017'

Zobacz również:

FKRejs_Symbol