FKRejs_V7P
Zwraca listę procedur V7P dla zadanego dokumentu rejestru (moduł FK)

Składnia

FKRejs_V7P(parRejs,parSep)

Parametry

parRejs

Identyfikator dok. rejestru. REJS:ID_REJS.
Domyślnie bieżący bufor rekordu.

parSep

Separator listy, domyślnie "|".

zwraca

Lista procedur V7P zawartych w nagłówku dokumentu.

Opis

Funkcja służy do wygenerowania listy procedur V7P dla zadanego dokumentu rejestru.


Przykłady

FKRejs_V7P(REJS:ID_REJS,'')
=> 'EE|MPP'

Zobacz również:

-