DanaKar
Wartość danej karty (moduł Czynsze)

Składnia

DanaKar(parIDDanej,parKarta,parSkladnik)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej zasobu

parKarta

Identyfikator karty

parSkladnik

Parametr nieaktywny

zwraca

Wartość danej na pierwszy dzień AKT:Rok,AKT:Mc.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej karty na dzień.


Przykłady

DanaKar(1,KAR_ID_KART,0)
=> '0.05'

Zobacz również:

-