DanaOb
Wartość danej obiektu (moduł Czynsze)

Składnia

DanaOb(parIDDanej,parObiekt,parSkladnik)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej obiektu

parObiekt

Identyfikator obiektu

parSkladnik

Parametr nieaktywny

zwraca

Wartość danej na pierwszy dzień AKT:Rok,AKT:Mc.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej obiektu na dzień.


Przykłady

DanaOb(1,OB:ID_OB,0)
=> '0.05'

Zobacz również:

-