DanaGlob
Wartość danej globalnej (moduł Czynsze)

Składnia

DanaGlob(parIDDanej,parSkladnik)

Parametry

parIDDanej

Identyfikator danej globalnej

parSkladnik

Parametr nieaktywny

zwraca

Wartość danej na pierwszy dzień AKT:Rok,AKT:Mc.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej globalnej na dzień.


Przykłady

DanaGlob(1,0)
=> '0.05'

Zobacz również:

-