DajStawkiDlaObiektow
Wartości danych obiektów na dzień we wskazanej administracji (moduł Czynsze)

Składnia

DajStawkiDlaObiektow(parAdmg,parIDDanej,parData)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

parIDDanej

Identyfikator danej obiektu

parData

Data numeryczna.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

zwraca

Unikalne wartości danej rosnąco po średniku; formatowane jak kwota.

Opis

Funkcja zwraca wartości danej obiektów w danym admg na dzień.


Przykłady

DajStawkiDlaObiektow(AKT_ADMG,1,GLO:DataAkt)
=> '1 000,00; 1 500,00; 22 222,22'

Zobacz również:

-