DajKodWezla
Kod węzła dla zadanego zasobu (moduł Media)

Składnia

DajKodWezla(parIDZas,parTyp)

Parametry

parIDZas

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ węzła (ZW, CW...)

zwraca

Kod odnalezionego węzła lub pusty.

Opis

Funkcja służy do szukania kodu węzła dla zadanego zasobu i typu węzła.


Przykłady

DajKodWezla(ZAS:ID_ZAS,'ZW')
=> '01-001'

Zobacz również:

-