DajIDWezla
Identyfikator węzła dla zadanego admg, kodu i typu (moduł Media)

Składnia

DajIDWezla(parAdmg,parKodWezla,parTyp)

Parametry

parAdmg

Identyfikator administracji

parKodWezla

Kod węzła

parTyp

Typ węzła (ZW, CW...)

zwraca

Identyfikator odnalezionego węzła lub 0.

Opis

Funkcja służy do szukania identyfikatora węzła dla zadanego admg, kodu i typu węzła.


Przykłady

DajIDWezla(AKT:Admg,'01-001','ZW')
=> 123

Zobacz również:

-