DajWezelDlaZas
Dla podanego zasobu i typu szuka ID węzła (moduł Media)

Składnia

DajWezelDlaZas(parIDZas,parTyp)

Parametry

parIDZas

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ węzła (ZW, CW...)

zwraca

ID odnalezionego węzła lub 0.

Opis

Funkcja służy do szukania ID węzła dla zadanego zasobu i typu węzła.


Przykłady

DajWezelDlaZas(ZAS:ID_ZAS,'ZW')
=> '1234'

Zobacz również:

-