DajDZ
Wartość danej zasobu na dzień (moduł Czynsze)

Składnia

DajDZ(parIDZasobu,parIDDanej,parData)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu.

parIDDanej

Identyfikator danej zasobu.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej zasobu na dzień.


Przykłady

DajDZ(ZAS:ID_ZAS,1,GLO:DataAkt)
=> '0.05'

Zobacz również:

-