DajDOBKod
Wartość danej obiektu na dzień (moduł Czynsze)

Składnia

DajDOBKod(parKodObiektu,parIDDanej,parData)

Parametry

parKodObiektu

Kod obiektu.

parIDDanej

Identyfikator danej obiektu.

Opcjonalnie paramString po dacie: RET = expr - wyrażenie do ewaluacji.

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość danej.

Opis

Funkcja zwraca wartość danej obiektu na dzień.


Przykłady

DajDOBKod('01001',1,GLO:DataAkt)
=> '0.05'

Zobacz również:

-