DAW_ZAS_Stawka
Zwraca wartości z danych (stawek) węzła dla zasobu

Składnia

DAW_ZAS_Stawka(parSLDW,parZAS,parData)

Parametry

parSLDW

Identyfikator danej (stawki) węzła

parZAS

Identyfikator zasobu

parData

Data, na którą ma obowiązywać odnaleziona stawka

zwraca

Wartość stawki lub zero, jeśli nie odnaleziono.

Opis

Funkcja zwraca wartość na dzień z danych (stawek) węzła dla zasobu. Działa w ten sam sposób, co funkcja Stawka w rozliczeniach medialnych.

Przykłady

DAW_ZAS_Stawka(1,ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt)
=> 123.4567

Zobacz również:

-