DAW_MEW_Stawka
Zwraca wartości z danych (stawek) węzła

Składnia

DAW_MEW_Stawka(parSLDW,parMEW,parData)

Parametry

parSLDW

Identyfikator danej (stawki) węzła

parMEW

Identyfikator węzła

parData

Data, na którą ma obowiązywać odnaleziona stawka

zwraca

Wartość stawki lub zero, jeśli nie odnaleziono.

Opis

Funkcja zwraca wartość na dzień z danych (stawek) węzła. Działa w ten sam sposób, co funkcja Stawka w rozliczeniach medialnych.

Przykłady

DAW_MEW_Stawka(1,MEW:IDWEZLA,GLO:DataAkt)
=> 123.4567

Zobacz również:

-