DAW_MEW_Stawka
Zwraca wartości z danych (stawek) węzła

Składnia

DAW_MEW_Stawka(parSLDW,parMEW,parData,parCo)

Parametry

parSLDW

Identyfikator danej (stawki) węzła

parMEW

Identyfikator węzła

parData

Data, na którą ma obowiązywać odnaleziona stawka

parCo

Parametr opcjonalny

WARTOSC - wartość stawki (domyślnie)

VAT - stawka VAT

zwraca

Wartość stawki lub zero, jeśli nie odnaleziono.

Opis

Funkcja zwraca wartość na dzień z danych (stawek) węzła. Działa w ten sam sposób, co funkcja Stawka w rozliczeniach medialnych.

Przykłady

DAW_MEW_Stawka(1,MEW:IDWEZLA,GLO:DataAkt)
=> 123.4567

Zobacz również:

-