DWFW
Zwraca dane z faktur medialnych (moduł Media)

Składnia

DWFW(parAdmg,parKod,parTyp,parDataOd,parDataDo,parSkladnik,parCo)

Parametry

parAdmg, parKod

Identyfikator administracji

parKod, parTyp

Kod i typ węzła

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parSkladnik

Id / Nr składnika

parCo

NETTO / BRUTTO / ILOSC / CENA

zwraca

Informacja z faktur medialnych

Opis

Funkcja służy pobierania informacji z faktur medialnych.


Przykłady

DWFW(AKT:Admg,MEW:KodWezla,MEW:Typ,0,99999,MEFP:ID_Skladnika,'NETTO')
=> 123.45

Zobacz również:

-