CzyKonto
Sprawdza istnienie konta oraz czy jest odsetkowe

Składnia

CzyKonto(parKonto)

Parametry

parKonto

Konto czynszowe

zwraca

Jeżeli konto nie istnieje - -1.

Jeżeli istnieje i nie jest odsetkowe - 0.

Jeżeli istnieje i jest odsetkowe - 1.

Opis

Funkcja sprawdza istnienie konta czynszowego oraz czy konto jest odsetkowe.


Przykłady

CzyKonto('204-00')
=> '0'

Zobacz również:

-