CzyKartaAktywna
Czy wybrana karta czynszowa jest aktywna dla zadanych kryteriów (moduł Czynsze)

Składnia

CzyKartaAktywna(parID,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator karty czynszowej

parParametry

Data clarionowa lub paramString.


Data

- sprawdza aktywność karty na dzień.


paramString:
DATA_OD - ogranicza sprawdzenie do dat późniejszych niż DATA_OD

DATA_DO - ogranicza sprawdzenie do dat wcześniejszych niż DATA_DO
CALYZAKRES - dodanie parametru powoduje sprawdzenie, czy karta jest aktywna w całym zadanym zakresie dat.

zwraca

0 - karta nieaktywna, 1 - karta aktywna.

Opis

Funkcja sprawdza, czy zadana karta czynszowa jest aktywna w zadanym przedziale dat.


Przykłady

CzyKartaAktywna(KAR:ID_KART,'DATA_OD=70000|DATA_DO=75000|CALYZAKRES')
=> '1'

Zobacz również:

-