CechaGruntu
Zwraca wartość cechy gruntu

Składnia

CechaGruntu(parIDC)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'GRN:WybranaCecha'

zwraca

Wartość cechy gruntu.

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy gruntu. Funkcja niejawnie przyjmuje, że chodzi o grunt GRN:ID_GR i datę GLO:DataAkt.

Przykłady

CechaGruntu('GRN:WybranaCecha')
=> '1234'

Zobacz również:

-