CechaK
Zwraca wartość cechy karty czynszowej

Składnia

CechaK(parIDC,parIDR,parData)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'KAR:WybranaCecha'

parIDR

Identyfikator karty czynszowej

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość cechy karty czynszowej

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy karty czynszowej.

Przykłady

CechaK('KAR:WybranaCecha',KAR:ID_KART,GLO:DataAkt)
=> '1234'

Zobacz również:

-