CechaG
Zwraca wartość cechy gruntu

Składnia

CechaG(parIDC,parIDR,parData)

Parametry

parIDC

Identyfikator cechy lub kod cechy, np. 123 lub 'GRN:WybranaCecha'

parIDR

Identyfikator gruntu

parData

Data numeryczna

zwraca

Wartość cechy gruntu

Opis

Funkcja zwraca wartość cechy gruntu.

Przykłady

CechaG('GRN:WybranaCecha',GRN:ID_GR,GLO:DataAkt)
=> '1234'

Zobacz również:

-