C_wyk_kont_bkwot
Wykaz kont czynszowych dla karty

Składnia

C_wyk_kont_bkwot(parIDKarty,parMc,parRok,parKonto)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parMc, parRok

Rok i miesiąc

parKonto

Opcjonalnie konto, jeżeli ma być tylko jedno.

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę kont czynszowych dla zadanej karty, roku i miesiąca.


Przykłady

C_wyk_kont_bkwot(KAR:ID_KART,AKT:Mc,AKT:Rok,'')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-