C_wyk_kont_bkwot_kth
Wykaz kont czynszowych dla kart zadanego kontrahenta

Składnia

C_wyk_kont_bkwot_kth(parIDKarty,parMc,parRok,parKonto)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parMc, parRok

Rok i miesiąc

parKonto

Opcjonalnie konta po przecinku.

zwraca

Tabela do pism.

Opis

Funkcja generuje tabelę kont czynszowych dla zadanego kontrahenta, roku i miesiąca.


Przykłady

C_wyk_kont_bkwot_kth(KAR:ID_KTH,AKT:Mc,AKT:Rok,'')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-