C_TabelaMc
Definiowalna tabela czynszu w kolejnych miesiącach

Składnia

C_TabelaMc(parIDKarty,parRokOd,parMcOd,parRokDo,parMcDo,parSkladnia,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parRokOd, parMcOd, parRokDo, parMcDo

Rok i miesiąc - początkowy i końcowy

parSkladnia

Wyrażenie definiujące pojedynczy wiersz tabeli w przebiegu kolejnym miesięcy.

Zabindowane zmienne:

loc:mc - bieżący miesiąc

loc:rok - bieżący rok

loc:NapisRokMc - bieżący RRRR.MM

SK1...SK9 - wynik wyrażenia

CZB - czynsz bieżący w miesiącu

DODATEK - aktualny dodatek mieszkaniowy w miesiącu

parParametry

SK1...SK9 - wyrażenia do wyliczania w kolejnych miesiącach

zwraca

Wartość sformatowana.

Opis

Funkcja zwraca tabelę definiowaną przez parametry.


Przykłady

C_TabelaMc(KAR:ID_KART,2015,1,2015,12,'loc:NapisRokMc&'' ''&CZB&'' - ''&SK2','SK1=1|SK2=''A''|SK3=123')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-