C_saldo_kont
Zwraca saldo wybranych kont czynszowych

Składnia

C_saldo_kont(parIDKarty,parPO,parRok,parMc)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parPO

pusty - wszystkie konta

0 - konto podstawowe

1 - konto odsetkowe

20 - konto sporne

21 - konto sporne odsetkowe

30, 31, 32, 40, 41 - pozostałe typy kont

P - konta podstawowe (0, 20, 30, 40)

O - konta odsetkowe (1, 21, 31, 41)

K - konta kosztowe (32, 42)

lub konta dzielone przecinkiem.

parRok, parMc

Rok i miesiąc

zwraca

Wartość sformatowana z prefiksem niedopłata/nadpłata.

Opis

Funkcja zwraca sformatowane saldo wybranych kont czynszowych.


Przykłady

C_saldo_kont(KAR:ID_KART,'200-00,203-00',AKT:Rok,AKT:Mc)
=> 'niedopłata 123 456,78'

Zobacz również:

-