C_ssc
Zwraca sumę z naliczeń składników dla karty

Składnia

C_ssc(parIDKarty,parIDS,parWskaznik,parRok,parMc,parRokDo,parMcDo)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parIDS

Identyfikatory składników dzielone średnikiem lub kropką

parWskaznik

0 - niezaksięgowane

1 - zaksięgowane

2 - wszystkie naliczone

3 - wirtualne (nieaktywne)

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parRokDo, parMcDo

Opcjonalnie rok i miesiąc końcowy zakresu

zwraca

Wartość sformatowana.

Opis

Funkcja zwraca sumę z naliczeń.


Przykłady

C_ssc(KAR:ID_KART,'1;2;3',2,AKT:Rok,AKT:Mc)
=> '123 456,78'

Zobacz również:

-