C_SaldaCzynszoweWymagane
Tabelka zawierająca salda wymagane kont karty

Składnia

C_SaldaCzynszoweWymagane(parIDKarty,parRok,parMc,parKonto,parUklad,parParametry)

Parametry

parIDKarty

Identyfikator karty

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parKonto

pusty - wszystkie konta

konta dzielone średnikiem - tylko wskazane konta

parUklad

Salda wymagane

10 - układ tradycyjny: konto, opis konta, saldo

11 - j.w. + napis nadpłata/niedopłata

90 - suma razem, sformatowana

91 - suma razem, sformatowana, z prefiksem nadpłata/zaległość

81 - układ potwierdzenia salda "na dobro" Odcinek A

82 - układ potwierdzenia salda "na dobro" Odcinek B

100 - dokumenty nie wymagane

101 - dokumenty pozostałe do zapłaty


Salda tradycyjne

30 - układ tradycyjny, salda tradycyjne

31 - j.w. + napis nadpłata/niedopłata, salda tradycyjne

70 - suma razem, sformatowana, salda tradycyjne

71 - suma razem, sformatowana, z prefiksem nadpłata/zaległość, salda tradycyjne

parParametry

PODRZEDNE=

 0 - tylko wybrana karta

 1 - również konta kart podrzędnych

 2 - tylko karty podrzędne

RET=HTML - tabela w formie HTML

TK - typy kart po średniku

TZ - typy zasobów po średniku

ECO - bez szarości w nagłówkach tabeli HTML

NAD - alternaywa do ciągu "nadpłata"

ZAL - alternatywa do ciągu "zaległość"

zwraca

Tabela wybranych kont karty

Opis

Funkcja generuje tabelę sald wymaganych wybranych kont karty czynszowej.


Przykłady

C_SaldaCzynszoweWymagane(KAR:ID_KART,AKT:Rok,AKT:Mc,'','11','PODRZEDNE=0')
=> <tabelka>

Zobacz również:

-